Vergoeding

Seksuologische hulpverlening

Seksuele problemen kunnen behandeld worden in de basis ggz. Enkele ziektekosten verzekeraars vergoeden seksuologische hulpverlening. De kosten van een consult bedragen 100 euro per gesprek. Aangezien de vergoeding per verzekeraar wisselt, is het raadzaam uw polisvoorwaarden te raadplegen en met uw behandelaar te overleggen.

Psychotherapie

Voor problemen die complexer zijn of al lang bestaan en langdurig gespecialiseerde behandeling vragen, is psychotherapeutische behandeling nodig. Dit valt onder specialistische GGZ. Seksuele problemen die vergoed worden zijn: Genderidentiteitsstoornissen, seksueel misbruik en hyperseksualtiteit. Wanneer we een contract hebben met uw verzekeraar, wordt de behandeling volledig vergoed. U betaalt wel uw eigen risico. De kosten van niet vergoedde specialistische zorg zijn 120 euro per gesprek.

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2014 bedraagt het wettelijk verplicht eigen risico 360 euro per jaar.

Dat betekent dat u de eerste 360 euro die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Het bedrag wordt door de zorgverzekeraar zelf afgeschreven. Heeft u ook een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die u maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Specialistische GGZ: DBC

Diagnose Behandel Combinatie.
Betaling van psychotherapie vindt niet plaats per ‘zitting’ of gesprek, maar per ‘Diagnose Behandel Combinatie’. Deze DBC’s hebben vaste tarieven die afhankelijk zijn van de diagnose, de vorm van hulp (diagnostiek, gesprekstherapie, medicatie e.d.) en de totaal besteedde tijd (administratie, correspondentie, collegiaal overleg etc. meegerekend).

Afrekening

Basiszorg

Uw behandelaar spreekt met u af hoe vaak consulten met u worden verrekend. Doorgaans is 1 consult per 3 weken voldoende en kunt u maandelijks een rekening verwachten. U betaalt deze rekening direct aan de behandelaar en u kijkt zelf wat u van de ziektenkostenverzekering terugkrijgt.

Specialistische zorg

Afrekening van een DBC vindt plaats na afsluiting van de behandeling (of 1x per jaar, indien de behandeling langer dan 365 dagen duurt). De rekening wordt op naam bij uw zorgverzekeraar ingediend. Uw diagnose wordt bij uw verzekering bekend.

Niet vergoedde specialistische zorg

Met uw behandelaar spreekt u de frequentie van de gesprekken af. Er kan gekozen worden voor gespreide betaling. Wanneer u de kosten van de behandeling zelf betaalt, wordt uw diagnose niet bekend bij uw verzekeraar.